Deltagarkontrakt – exempel

Deltagarkontrakt tydliggör vilka saker arrangörer tar ansvar för – och vad de förväntar sig av deltagare. Alla lajv borde ha ett deltagarkontrakt!

Här är exempel från lajven Lindängen (2013)Suffragett! (2014)Hinterland (2015), Dom som överlever (2017) och mallen som Kreativa Kompaniet använder till sina lajv (lajvspecifika deltagarkontrakt dras sen upp till varje projekt) – du är välkommen att återvända hela eller delar av dem. Det är som alltid bra att ge cred.

Suffragetts deltagarkontrakt

Det här lovar vi arrangörer dig:

*En färdigskriven roll inom fyra veckor från det att din anmälan är bekräftad och du har betalat.

*Inbjudan till minst fyra (frivilliga) förberedande workshops under vintern. Där pratar vi dels om kvinnorörelsens historia, och dels utvecklar och lär vi oss gestalta de förskrivna rollerna. Förstagångslajvare får också lära sig mer om hur lajv och interaktiv teater fungerar i praktiken.

*Koncisa mailutskick med mycket kort men välbearbetad information om bland annat tidsperioden 1918, om kvinno- och mansrollen, och om kvinnorörelsens historia och situation.

*Enkla kläddräktlinjer så du på egen hand ska kunna skaffa fram en passande dräkt till din roll. För den som inte har tid kommer man kunna plocka ihop en bra utstyrsel på kort tid i andrahandsbutiker, eller få kontakt med en sömmerska som kan sy upp en kjol. För klädentusiasten kommer det finnas möjligheter att sy alltsammans själv

*En möjlighet att ingående uppleva Hallwylska Huset, ett privathem från överklassen som stått orört sedan 1920.

*Två mål mat och två fikor under lajv-dagen.

*Om du är förstagångslajvare, så lovar vi att du kommer vara väl förberedd för lajvet när det börjar. Lita på oss, bara, och läs igenom ”det här förväntar vi oss av dig” nedan.

*En upplevelse du kommer att bära med dig!

————————————————————————–

 

Det här förväntar vi oss av dig:

*Att du har roligt! 🙂

*Att du noga läser och lär dig informationen märkt ”obligatorisk läsning” som vi skickar till dig via epost. Det kommer att vara någonstans mellan 4 och 8 sidor totalt (inklusive din roll).

*Att du läser din roll och tar kontakt med de andra i den grupp du blir tilldelad. Era roller kommer känna varandra och ha gemensamma intressen.

*Att du själv ordnar en kostym till din roll. Det kommer inte att vara särskilt svårt om man har lite tid att gå i second hand butiker.

*Att du starkt överväger att gå med i den distansstudiecirkel vi arrangörer kommer att bilda kring din grupp med hjälp av studiefrämjandet. Vi kommer att sköta allt det administrativa kring cirkeln, och den gör det möjligt för oss att hålla deltagaravgiften låg.

*Att du dyker upp i tid och stannar hela den bestämda tiden under lajvdagen. Att lajva är som att spela i en orkester, inte som att gå på teater. Du är skådespelare, inte publik (det finns ju ingen publik), och när du anmält dig har du ingått ett socialt kontrakt med resten av oss att närvara. När du väl är anmäld räknar vi med dig: du behövs i spelet och är inte spontant utbytbar tiden just innan lajvet.

*Att du meddelar oss så snart som möjligt ifall du får förhinder under månaderna innan lajvet, så att vi kan ta in någon från reservlistan för att fylla din plats.

 

Hinterlands deltagarkontrakt

(Fritt efter inspiration från Last Will)

För att få delta på Hinterland måste du acceptera detta deltagarkontrakt. Om du inte accepterat detta deltagarkontrakt innan 17e mars stryker vi din plats och lämnar den till någon på reservlistan.

Några ord om Hinterlands innehåll

* Det kommer troligen förekomma hundar på lajvet. Hundar är ett hotmedel och du är förbjuden att spela offensivt mot hundförare på ett sätt som riskerar din, hundens eller hundförarens säkerhet.

* Vi kommer att gå igenom din packning och ta oss rätten att ta bort saker som vi tror kommer förminska scenarion och din upplevelse. Du kommer ha tillgång till det som tagits bort i ett off-utrymme. Oroa dig dock inte för mediciner och mensskydd, där placeringen är upp till den enskilde deltagaren.

* Hinterland är ett lajv med potential för obehagliga situationer i spel. Du skall inte räkna med att ens dina kläder är fredade, och det kan uppstå situationer där du tvingas ta av dig kläder. Gränsen går dock vid skor och underkläder (underställ, långkalsonger, bh, trosor, kalsonger), som är fredat – såvida du inte själv gör det tydligt för din motspelare att dessa är okej att avlägsna också.

* Det kommer finnas basmat, tex ris eller pasta. Men det kommer ligga på er deltagare att tillaga, värma eller göra befintlig mat ätbar. Det kommer inte finnas nötter i någon form på lajvområdet. Den mat som kommer finnas tillgänglig på lajvet möjliggör en helt vegansk kost, men det kan också förekomma animaliska födoämnen. Därför är det viktigt att ni spelare ser till att hålla all gemensam mat fri från animaliska produkter, så att alla kan äta den. Animaliska födoämnen får konsumeras separat av dem som vill äta dem.

* Vad gäller tobak så vill vi inte att ni tar med er cigaretter in i spel. Det kommer dock att finnas röktobak och rullpapper att hitta på lajvet, och ni får se till att hushålla och fördela det i spel. Rökning som sådan är alltså okej, men ni röker hemrullat om ni lyckas hitta det i spel. Snus är okej, så länge det sker diskret. Respektera ickerökare genom att inte röka i närheten av andra, såvida du inte vet att det är okej. Off-utrymmet är också rökfritt. Var beredd att hantera ditt eventuella nikotinberoende.

* Kopparberg i maj kan vara kallt, blött och till och med snöigt. Ert boende kommer vara spartanskt och potentiellt obekvämt – men ni kommer ha möjlighet att skydda er mot vind och regn, och med lite arbete producera värmekällor att värma er nätterna igenom.

Vad vi erbjuder

* Coaching från arrangörsteamet för att skriva en roll till lajvet som är spelbar och delaktig.

* Workshop innan lajvet för att skapa trygghet och säkerhet mellan spelarna.

* Workshop innan lajvet för att gemensamt komma fram till en spelbar nivå, bakgrundshistorier, sociala hierarkier och relationer.

* Ett spännande lajvområde med möjlighet för spelarna att förbättra sina livsvillkor till det bättre under lajvet.

* En användbar bakgrundsfiktion som fokuserar på det lilla, mänskliga snarare än att beskriva hela världen.

* Sovplats och workshoplokal torsdag-fredag.

* Rimliga toalettmöjligheter.

* Ett lajv med fria ramar men med en bakomliggande dramaturgisk kurva med yttre interaktion för spelarna att reagera på.

* En bemannad offcentral inomhus med tillgång till värme, vatten, samtalspartner, snacks och enklare sjukvård.

* Ordentlig, varm mat efter lajvet.

* En ordnad, samlad session efter lajvet för att prata av sig och dela med sig av erfarenheter från lajvet.

Vad vi vill ha av dig
Innan lajvet

* Att du, i samråd med arrangörerna, skriver en roll som passar fiktionen och spelet. Det skall vara en roll som känns realistisk, och som berör lajvets primära teman.

* Att du läser och sätter dig in i det (rimligt korta) fiktionsmaterial som arrangörerna kommer att publicera.

* Att du ser någon av filmerna vi rekommenderar som inspirationsmaterial, och/eller läser någon av böckerna vi rekommenderar.

* Att du betalar deltagaravgift i tid och att du, om du behöver hoppa av, meddelar detta i god tid innan lajvet. Vi betalar inte tillbaka deltagaravgifter.

* Att du skaffar, och patinerar, lämpliga kläder för lajvet. Kläderna skall inte bara se rätt ut, de skall dessutom hålla dig varm genom lajvet och de skall tåla smuts och slitage.

* Att du rannsakar dig själv och kommer underfund med om du fysiskt klarar av att tillbringa upp till två dygn utomhus i Maj, med låg komfort och med begränsad tillgång till varm mat.

* Att du som spelare är bekväm med att det kan förekomma fysiskt spel, att vissa typer av spel kan ha fysiska konsekvenser för dig (t.ex utebliven mat), och att vapen som smäller högt kan komma att användas.

* Att du säkrar, i god tid, så att du kan vara ledig fredag-lördag-söndag de datum din uppsättning sker.

* Att du ger medgivande till att avbildas på bild eller video för dokumentation av lajvet. Detta material kommer naturligtvis att behandlas respektfullt av oss arrangörer, men du kan inte bortse från att hamna på film. Materialet kommer att användas av Berättelsefrämjandet för promotion och dokumentation. Potentiellt kommer också en dokumentärfilmsbesättning finnas på plats för att dokumentera, filmande kommer inte ske öppet, och vi kommer kontrollera det material som filmas innan release.

* Att du dyker upp i god tid för att delta på lajvets workshop (denna kommer börja fredag morgon). Inga ursäkter. Deltar du inte på workshopen kan du inte delta på lajvet – detta är vi stenhårda med.

Under lajvet

* Att du spelar på lajvets primära tematik, och att du ger andra spelare spelutrymme.

* Att du som spelare aktivt motverkar stereotypa hierarkier och exkluderande spel (utöver sådant som vi redan workshopat fram som önskvärt spel).

* Att du som spelare varsamt respekterar gränsen mellan vad som är tematiskt spelbart förtryck, våld och övergrepp, och vad som är icke önskvärt spel.

* Att du som spelare använder dig av de säkerhetstekniker vi workshoppar innan lajvet för att försäkra dig om att andra spelare mår bra och att spelet inte är på väg att gå över någons gräns.

* Att du som spelare tar ansvar för din egen upplevelse. Funkar inte spelet du tänkt, ändra det. Vill du ändra det mer radikalt, prata med en arrangör.

Efter lajvet

* Att du deltar i eftersamlingen efter lajvet där vi debriefar och diskuterar upplevelsen vi haft gemensamt.

* Att du, innan du avlägsnar dig från området, är behjälplig att städa och ställa allt i ordning igen.

* Att du lokaliserar eventuell rekvisita du använt och återbördar den till arrangörerna.

* Att du checkar ut innan du lämnar området, så att vi arrangörer kan ha koll på vilka som lämnat området och vilka som finns kvar.

* Att du tar kontakt med din debrief-kamrat en vecka och en månad efter lajvet, och hör efter hur det är.

 

Lindängens deltagarkontrakt

By attending this larp, you agree to

 • co-create a larp with emotional and difficult themes and be attentive and listen to your co-players in all situations
 • bully people based on in-game attributes only (like family, grades, income level, etc.), and not based on offgame attributes (like gender, ethnicity, sexual orientation, looks etc)
 • roleplay 24 hours a day and share a room with another player you might not know beforehand
 • act as a bully, be bullied, belittle other characters and be belittled yourself
 • be okay with people pushing you, giving you a light slap in the face, grabbing you, and shouting at you
 • be okay with some degree of public humiliating scenes of either you or other people
 • follow the rules of the larp stated on this website and in following participant emails

(Note that in the fictional Lindängen world, gender, sexual orientation, ethnicity or other such attributes that cause discimination in our world, aren’t things people are discriminated for. This means, for example, that gender stereotypes (such as boys being the ones to fight or girls being the ones to gossip) aren’t the norm, or that having a plotline that culminates with your character coming out as transgender or bisexual is irrelevant if you want drastic reactions from other players.)

In return, we as organizers will give you

 • a tough, emotional, and well tried out larp which has been run twice before
 • an entire workshop day to create relationships between characters and trust between players
 • pre-written characters that fit together as a whole
 • opportunity to wish what kind of themes you want or do not want to play
 • a larp designed for very little neccessary player initatives before the workshop
 • safe-words and an offgame room for player safety
 • a school environment with classrooms, lessons and extra-curricular activities
 • food and lodging for the entire duration of the workshop and larp

Dom som överlever – deltagarkontrakt

Det här kan du förvänta dig av lajvet:

 • Att arrangörerna lyssnar och svarar på frågor. Innan, under och efter lajvet. Via mail, telefon, skype, facebook eller i person.
 • Att arrangörerna försöker hitta inkluderade lösningar om du behöver extra stöd eller anpassningar.
 • Ett rollskelett som är utformat efter hur du svarar i anmälningsformuläret och stöd från arrangörena att vidareutveckla rollen.
 • En offlajvbyggnad som du kan gå till vid behov, där du kan vila dig, värma dig och känna dig trygg. Du kommer också kunna övernatta där vid behov.
 • En facebookgrupp där du kan prata med andra deltagare och arrangörerna innan och efter lajvet.
 • En workshop i rollarbete, rollrelationer och metatekniker.
 • En sovplats i tält, och vid behov i offlajv-byggnaden.
 • Mat som du kan äta dig mätt på under lajvet. Se under Praktiskt för mer info om mattider med mera.
 • Ett aktivt arbete för att alla ska känna sig trygga och respekterade på lajvet.
 • Ett aktivt arbete för att du ska känna dig välkommen och som en del av gemenskapen.
 • Vi erbjuder stöd och hjälp om du är ovan vid friluftsliv. Till exempel hjälper vi till med en packlista om du inte vet vad som är praktiskt att ha med dig.
 • Frivilliga eftersamtal efter lajvet.
 • Pepp och uppmuntran.

Det här förväntar arrangörerna av dig som deltagare:

 • Att du är pepp på lajvet.
 • Att du behandlar medspelare och arrangörer med vänlighet och respekt.
 • Att du kan lajva i skogsmiljö.
 • Att du spelar djärvt och vågar vara sårbar inlajv.
 • Att du respekterar safewords och offlajv-kommunikation.
 • Att du tar ansvar för din egen lajvupplevelse. Har du tråkigt, funkar inte rollen för dig, känns något fel, så är det ditt ansvar kommunicera kring det med medspelare och/eller arrangörer så vi kan hitta en lösning tillsammans.
 • Att du har läst igenom hemsidan.
 • Att du läser den information vi skickar ut på mejlen.
 • Vara bekväm röra vid och bli berörd av andra spelare. Till exempel att ta tag om någons arm eller axel.
 • Att du bygger vidare på ditt rollskelett och rollens relationer tillsammans med dina medspelare innan lajvet.
 • Att du efter din förmåga hjälper till med matlagning, disk, hugga ved, städa upp efter lajvet och så vidare.
 • Att du har med dig sovsäck, liggunderlag, och kläder som du kan vara ute i skogen med även vid dåligt väder och om det blir kallt på kvällen.
 • Att du respekterar och följer regler och instruktioner från arrangörer och funktionärer.
 • Att du, om du upptäcker att du inte kan komma, meddelar arrangörerna så snart som möjligt så att vi kan kalla in en reserv.

 

Kreativa Kompaniets deltagarkontrakt

Detta är det deltagarkontrakt som Kreativa Kompaniet utgår ifrån för arrangemang av lajv. Kontraktet anpassas sedan till det specifika arrangemanget.

Det här lovar vi arrangörer dig:

 • Att vi finns tillgängliga för att tala om vad du som deltagare behöver för att kunna delta på lajvet.
 • Att informationen på hemsidan stämmer innan anmälningsdatum.
 • Att informationen på hemsidan är den som kommer att upprepas på lajvdagen. Vi kommer inte att gå igenom något muntligt som du inte fått läsa innan.
 • Att vi håller tidsschemat.
 • Ett område på lajvet där du kan gå helt off vid behov, känna dig trygg och vila.
 • Facebookgrupper för social interaktion samt relationsskapande.
 • En workshop i  användningen av OFF och opt-out (”jag har ont i fötterna”).
 • En stationär trygghetsvärd som alltid går att få tag på under lajvet.
 • Att vi tar vårt arrangörsansvar seriöst och strävar efter att ge alla spelare det stöd de behöver.

Det här förväntar vi oss av dig som deltagare:

 • Att du noga läser informationen på hemsidan.
 • Att du har ett facebook-konto. Alternativt behöver du ha regelbunden kontakt med en vän som har ett facebook-konto.
 • Att du ställer frågor om det är något som känns det minsta otydligt. Ju tidigare du frågar, desto större chans att vi kan göra något åt din undran.
 • Att du håller tidsschemat.
 • Att du respekterar och följer regler och instruktioner från arrangörer.
 • Att du tar till dig detta faktum: att lajva är som att spela i en orkester, inte som att gå på teater. När du väl är anmäld och betald räknar vi med dig: du behövs i spelet och är inte spontant utbytbar tiden just innan lajvet. (vid akutfall: kontakta arr snarast).

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s