Inkludering på lajv – en checklista för arrangörer!

Vad finns det för normer, regler och riktlinjer som hindrar, exkluderar och begränsar lajvare? Hur kan man tänka som arrangör kring det här?

Använd de här listorna på något av era första arrangörsmöten – vad är relevant för just ert spel?

Listorna har några huvudpunkter – med exempelproblem och förslag på lösningar.

 • Sömn
 • Mat
 • Parfym, hårsprej, cigarettrök och rök från rökmaskiner
 • Fysisk tillgänglighet
 • Spelhinder på grund av OFF-attribut (hudfärg, kön, vikt etc.)
 • Informationsintag
 • Intryckshantering, gruppaktiviteter och social prestation

Elin Dalstål frågade i olika lajvgrupper på facebook om det fanns normer, regler eller riktlinjer som uppfattades som hindrande i spel eller exkluderande. Jag tog svaren från Larp Women Unite och Larp Women Unite – International och försökte mig på att samla dem i en punktlista med problem och lösningar. Det var svårt att försöka spalta upp allt. Fysiska och mentala hinder gick in i varandra och var lägger jag att man inte vill kramas efter lajv? Men jag tror att det gick.

Något jag fann återkom väldigt ofta när grupperna diskuterade lösningar på problem var en önskan om total tydlighet från lajvarrangörer. Då kan man nämligen själv ta sitt ansvar och bestämma sig för om man utifrån förutsättningarna kan åka på lajvet. En annan lika stor önskan var att arrangörer ska börja se inkludering som lika självklart som att ha toapapper på alla toaletter. Alla måste ju få vara med, punkt.

Sömn

  • Problem
   • Folk förväntas gå upp tidigt för att äta tillsammans oavsett dygnsrytm eller sömnbehov.
   • Folk förväntas vilja bli väckta mitt i natten för en spontan strid.
   • Folk får inte information om att detta kan hända.


Denna punkt gäller inte de lajv som specifikt har sömnbrist eller obekväma sovplatser som en del av immersionen och där arrangörerna berättat om det i god tid innan lajvet. Om ditt lajv har sömnbrist som teknik, var extremt tydlig med det. Var beredd på frågor. Ha alternativ för den som kollapsar under lajvet.

 

  • Lösning?
   • Låt folk sova som de behöver.
   • Ordna två frukostar eller berätta var maten står.
   • Ha regler för när folk får väsnas runt sovområdet.

 

Mat

  • Problem
   • Veganer förväntas överleva på bönor i tomatsås, falafel och delicatobollar. Om du har åkt på tio lajv på ett år blir detta lagom långrandigt.
   • Den som är allergisk mot något får ofta mycket mer ensidig mat än resterande spelare. Om hen kommits ihåg alls.
   • Utlovad mat dyker inte upp vid utlovade tider. För de som är känsliga för blodsockerdippar kan detta förstöra hela dagen.
  • Lösning?
   • Ha viss mat stående framme jämt, om möjligt. Te, kaffe och frukt till exempel.
   • Håll mattider!
   • Kom ihåg att alla som kommer på lajvet ska få samma kvalitet på sin mat. De som äter veganskt eller är allergiska mot något gör det inte för att jävlas med dig som arrangör.

Parfym, hårsprej, cigarettrök och rök från rökmaskiner

  • Problem
   • Parfym, cigarettrök och rök från rökmaskiner kan på olika sätt ge andningsproblem. För den med allergi eller astma är det särskilt svårt.
  • Lösning
   • Förbjud användning av parfym och hårsprej i lajvlokalen om ni är inomhus.
   • Be rökare röka en bit från lokalen. Be dem hänga av sig ytterkläder på en särskild plats och tvätta händerna.
   • Varna för att rök från rökmaskiner kommer att användas. Ge klockslag och plats. Gör det inte spontant.
   • Vid användning av rök och pyrotekniker, se till att alla vet var utgången finns om ni är inomhus.
   • Låt avrollning ske på annan plats än där det precis varit rök.

Fysisk tillgänglighet

  • Problem
   • Folk får inte veta att lajvets första del innebär en massa gående. De har preppat för ett lajv inomhus och för att slippa gå. De kanske använder rullstol eller andra hjälpmedel.
   • Lajvområdet är långt ute i skogen med bara en smal stig sista biten.
   • Deltagare antas kunna se alla spelare utan problem. Någon använder tysta metatekniker fast man vet att någon som är synskadad är med.
   • Deltagare antas kunna höra alla andra spelare utan problem. Dramatiska viskningar försvinner i bakgrundsljud.
  • Lösning
   • Var tydlig med vad som förväntas rent fysiskt av deltagarna. En lång promenad? Klättring?
   • Erbjud alternativ till den som inte kan röra sig obehindrat. Skjuts med bil? En möjlighet att slippa första delen men ändå få spel?
   • Se till att deltagare har en möjlighet att berätta om eventuella funktionsvarianter i sin anmälan. Ta med detta i beaktande när du planerar vilka metatekniker som ska användas. Tänk också på området/lokalen överlag när du planerar större händelser. Att smyga i skogen när det är becksvart funkar inte för alla.

 

Spelhinder på grund av OFF-attribut (hudfärg, kön, vikt etc.)

  • Problem
   • Man antas inte kunna köra större motorfordon för att man kodas som kvinna.
   • Man blir inte uppspelad som aggressiv, dominant eller farlig för att man kodas som kvinna. Ens roll blir icke-existerande!
   • Man får inte spela något annat kön än det kön som man har OFF. Som extra sveda i såren är de roller som finns för kvinnokodade personer väldigt ofta biroller: slavar, fruar, kokerskor. Och som en extra touch på det: det kan ibland vara okej att en kvinna spelar en man, men tvärtom anses fortfarande vara mycket märkligt.
   • Man är bara badass som kvinna om man slåss. Alla andra roller som spelas av kvinnokodade glöms bort och är inte viktiga.
   • Lajvet sägs vara fritt från könsförtryck, men i praktiken spelas det fortfarande på att kvinnor ska vara svagare.
   • Alla lajvvärldar har oftast bara två kön. Antingen måste du välja ett av dem eller så är/spelar du ickebinär och blir felkönad och missförstådd hela lajvet.
   • Spelare får höra att de inte kan spela en viss ras, exempelvis alv, för att de kodas som rasifierade.
   • Spelare som kodas som rasifierade läggs ihop som en massa och inte som individer. Vem som har vilken utrustning eller spelar vilken roll är plötsligt inte viktigt. Motspelare ser bara att personens hudfärg inte är vit.
   • Spelare som har ett utseende som på något sätt inte anses vara normativt attraktivt (om de som jag har storlek 44 till exempel), erbjuds inte roller som ska kodas som attraktiva IN. Att folk kan spela på att drakar finns är okej, men att låtsas att en tjock tjej är vacker blir plötsligt för mycket.
  • Lösning
   • Som arrangör bör du vara extra noggrann med att all text på hemsidan/facebook speglar de värderingar du vill ha i lajvvärlden.
   • Säg ifrån när du hör eller läser sexistiskt, hbtq-fobiskt, fettfobiskt eller rasistiskt språkbruk.
   • Lyssna på de deltagare som berättar att de har blivit utsatta för någon form av förtryck på ditt lajv. Vidta de åtgärder som behövs, gärna i samråd med den som drabbats så att hen känner sig trygg.
   • Kom ihåg att det faktiskt finns fler än två kön i vår värld. Så varför inte i din lajvvärld?

 

Informationsintag

  • Problem
   • Deltagare antas kunna ta in mängder av text från en hemsida. Stämningstexter blandas med viktig information och det blir svårt att sålla.
   • Deltagare antas vara okej med att delar av informationen bara tas upp på lajvdagen, muntligt, i stora grupper.
   • Deltagare antas kunna läsa obehindrat.
   • Viktig information ändras för nära inpå lajvet, det finns ingen tid att ta in informationen eller planera om.
  • Lösning
   • Låt all information finnas på hemsidan från början. Låt den gälla från ett visst datum och ändra inte på den.
   • Dela upp stämningstexter och viktig information.
   • Erbjud sammanfattande punktlistor. Både för stämningsdelen och den viktiga informationen.
   • Låt det finnas ljudfiler där texten på hemsidan finns inläst. Långsamt och tydligt. Gärna den exakta texten, så att deltagaren kan läsa samtidigt som hen lyssnar.
   • Erbjud deltagaren att få informationen i ett samtal, via telefon eller möte.

Intryckshantering, gruppaktiviteter och social prestation

  • Problem
   • Man förväntas klara av att befinna sig på en ny plats med nya människor och nya ljud utan problem. För den som är hypersensitiv eller har npf tar detta väldigt mycket energi.
   • Man antas kunna vara med på långa workshops där alla ska presentera sig och svara på frågor i stora grupper. För den som har social ångest kan detta orsaka stor oro.
   • Man antas kunna gå från kaosigt preppande till lajvstart utan paus.
   • Man antas vilja gå igenom styrd avrollning/debrief. En påtvingad avrollning kan ge lika mycket skada som att inte få prata av sig efter ett känslointensivt lajv.
   • Man förväntas kunna kramas med människor och prata om en massa saker direkt efter lajvet. Att vilja kramas är inte norm för många och att kunna formulera tankar direkt efteråt är ett privilegium.
   • Man förväntas vara på topp under hela lajvet och förstå allt som händer på intrignivå, politiska spel etc. För den som inte är van eller som inte kan ta in mycket information åt gången kan detta kännas exkluderande och förstöra lajvupplevelsen.
   • Man förväntas kunna vara med i workshops på sexuellt spel (exempelvis ars amandi). Den som tackar nej kan få sexualitet, sexuell läggning eller relationer med andra ifrågasatt. Den som ligger på det asexuella spektrat, har trauman bakom sig eller helt enkelt inte vill kan bli väldigt utpekad och känna sig tvungen att välja bort hela lajv på grund av detta.
   • Man förväntas kunna anmäla sig som en grupp till ett lajv. Om man inte är med i en grupp får man höra att man kan anmäla sig ensam, detta kan göra att man inte får den information man behöver. Man kan också bli satt i en grupp där man inte känner någon, och känna sig exkluderad under hela lajvet.
   • OFF-status läggs på IN-status. Folk som är vana vid att ta plats gör det och får därför också de ledande rollerna. Andra sidan på myntet: de som är vana vid att ta plats OFF gör det IN trots att de inte är ledare IN.
   • Otydliga instruktioner gällande hur mycket deltagare ska prata om förbestämda relationer i förväg gör att kommunikation kan brista mellan deltagarna. Några vill veta långt i förväg, andra vill ta det kvällen innan.

 

  • Lösning
   • Låt en arrangör/funktionär ha som ansvar att möta upp den som känner sig obehaglig till mods inför nya situationer. Erbjud välkomnanden i små grupper om det är flera.
   • Låt alla workshops ha en öppen dörr-policy = det är alltid okej att lämna gruppen en stund för att ta en paus. Det är alltid okej att säga ‘pass’ när det är ens egen tur att svara på en fråga eller prova ett moment.
   • Erbjud mindre workshopgrupper i stället för att alla samlas på ett ställe.
   • Ge deltagare en halvtimmes andningstid mellan prepp och lajvstart. Låt den som behöver ha möjlighet att vara i ett tyst rum.
   • Låt styrd avrollning vara frivillig, med tydlig information om vad den kommer att innehålla.
   • Tillåt deltagare att själva välja avrollningsmetod genom att erbjuda olika rum eller platser som har olika “teman”: stillhet, stoj och strukturerade diskussioner till exempel. Låt detta ske avskiljt från fotograferingstid!
   • Var tydlig med att kramar bara får ske efter samtycke. Erbjud knappar med “kramstopp” eller “krama mig” exempelvis.
   • Var tydlig med att det alltid är okej att gå åt sidan och gå OFF med en medspelare och fråga vad sjutton det är som pågår i en viss intrig.
   • Låt workshops på sexuellt spel vara frivilliga och ha noll tolerans för skambeläggande på den som tackar nej. Erbjud deltagaren möjligheten att enbart workshoppa i sin roll eller med en viss person som den litar på. Var tydlig med om deltagande i workshopen avgör om deltagaren får använda sexuellt spel på lajvet sen.
   • Tillåt deltagare att anmäla sig som enskilda individer om någon inte är med i en grupp. Var noggrann med att även de deltagarna får all information och integreras i lajvets större intriger.
   • Ha redan uppdelade grupperingar och låt deltagare välja ur en lista.
   • Låt inte deltagare bestämma IN-status själva. Blunda inte för hur mycket social status spelar in när människor interagerar med varandra.
   • Se till att den som ska spela ledare blir uppspelad. Om den som spelar ledare är mindre erfaren kan en mer erfaren spelare vara rådgivare eller nära tjänare för extra möjlighet till uppspel.
   • Var tydlig med vad deltagare förväntas göra inför lajvet gällande relationsplanering. Ska de ha allt klart till lajvdagen? Förväntas de vara aktiva på facebook och bry sig om de förbestämda relationerna? Lyssna om en deltagare berättar om osäkerhet eller besvikelse för att andra inte svarar på meddelanden. Hjälp till med kommunikation enligt bästa förmåga.

 

Har du några förslag på fler punkter? Lämna gärna en kommentar nedan så ser vi om vi kan ta in det i våra listor.


 

Jag som skrivit den här artikeln heter Constance Bell-Long och bor i Stockholm. Jag är lajvarrangör, beteendevetare, nördfeminist och tedrickare.

constance

En tanke på “Inkludering på lajv – en checklista för arrangörer!”

 1. Om lajvets budget tollererar, tryck pamfletter med lajvets regler, nödvändig info och telefonnummer till sjukvårdare, trygghetsfunktionär, arrangör etc. Hyffsat praktiskt för deltagarna att ha till hands i sitt läger i fall krisen slår till. Se till att portabla toaletter har en liten papperskorg för tamponger & bindor samt extra i fall någon glömt att ta med sig eller blivit av med sina.
  På många utomhuslajv använder arrangörsgrupper PMR radios för kommunikation. Uppmuntra gärna deltagarna att ha med en egen radio och tilldela en deltagare –> Arrangörkanal för snabb kommunikation vid behov.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s