Vampyrlajvregler del II – Så mycket MET

Den här delen går igenom de ursprungliga Mind’s Eye Theatre (MET-reglerna) och introducerar många koncept och begrepp som används i svenska vampyrlajv. Fokus ligger på hur MET skiljer sig från bordsrollspelet Vampire: the Masquerade. Bra att ta med sig är konceptet med skak och betydelsen av slumpmoment

(För fler delar i den här serien, se Var är mitt karaktärsblad – vampyrlajvsregler för den oinvigde)

Hyll-vampyr del2

Regelsystemet Mind’s Eye Theatre (MET) gavs av White Wolf år 1993, under namnet The Masquerade. Dess andra utgåva utkom 1995. Trots att systemet gavs ut i USA, anpassat för en amerikansk målgrupp, spred det sig snabbt över världen. I Sverige kom systemet att bli mest känt under utgåvan Laws of the Night, utgiven 1996 och 1999 (Revised). En helt ny upplaga av MET kom år 2013 men den här delen håller sig till 1996/1999 års upplagor eftersom det var de som influerade de svenska vampyrlajven.

Först något om de ord och begrepp som kommer nämnas. I Vampire: the Masquerade har många av vampyrens egenskaper dels ett namn, och dels ett värde mellan 0-5 eller 0-10 (V:tM älskar femtal). Lågt är dåligt, högt är bra. Vissa av värdena kan spenderas som en sorts valuta, och därför snabbt öka eller minska i antal. Alla sådana kommer i den här texten att kallas för poäng, till exempel hälsopoäng, oavsett vad de heter i MET. Den “plånbok” som samlar alla poängen kommer att kallas för pott, till exempel hälsopott. De sifferbaserade egenskaper vars värde sällan minskar, och höjs långsamt med hjälp av XP, kommer att kallas för nivåer. MET älskar poäng och potter, och har fler av dem än bordsrollspelet.

Vampyrernas ättelinjer, klanerna, är samma i MET som i bordsrollspelet. De flesta av de mindre släktlinjerna, blodslinjerna, finns också med. Vampyrernas övernaturliga krafter, disciplinerna, har i bordsrollspelet fem nivåer och en kraft (t.ex. Enhanced Senses) per nivå. I MET är det lite krångligare. Disciplinerna har tre nivåer: grundnivån (Basic), medelnivån (Intermediate), och den avancerade nivån (Advanced). I de första MET-utgåvorna hade vissa discipliner fem krafter, som i bordsrollspelet, medan andra (på ett närmast slumpmässigt sätt) bara hade fyra eller tre krafter. Först i 1999 års utgåva fick alla grund- och medelnivåer två krafter vardera, som tillsammans med den avancerade nivåns enda kraft blev fem krafter per disciplin. Det kan få en att undra över nödvändigheten att alls dela in disciplinerna i tre nivåer, snarare än fem. Alla discipliner har handtecken; en metateknik som signalerar till medspelaren att en viss disciplinnivå används.

Liksom i bordsrollspelet delas karaktärens grundegenskaper (Attributes) in i tre kategorier: fysiska, mentala, och sociala. Grundegenskaperna är däremot fler i MET och har namn som tålig, konstnärlig, eller slug. Som i bordsrollspelet får spelaren ett viss antal poäng att köpa grundegenskaper (och övriga egenskaper) för. Ju bättre karaktären ska vara inom ett visst område, desto fler poäng måste läggas på just den grundegenskapen. Varje grundegenskap bildar sedan en pott med utmaningspoäng. Färdigheterna (Abilities), som har samma namn som de i rollspelet, köps och fungerar på liknande sätt som grundegenskaperna, och bildar potter med färdighetspoäng.

En utmaning görs för att bestämma vad som händer vid en interaktion mellan två karaktärer eller mellan en karaktär och spelvärlden. Ju bättre en karaktär är på att göra något desto större chans att lyckas, men oavsett hur bra karaktären är finns det i MET-systemet alltid en risk att misslyckas. Systemet är probabilistiskt, det vill säga det har slumpmoment (ett system utan slumpmoment är deterministiskt). Slumpmoment skapar spänning och överraskning och ger även underdogen en chans att vinna. Istället för de tärningar som används för slumpmoment i bordsrollspelet använder MET sten-sax-påse.

Sten vinner över sax, sax vinner över påse, påse vinner över sten. Det kallas i dagligt tal för ett skak och är en form av metateknik. Den som vinner skaket lyckas med det som hen ville åstadkomma. Om båda gör samma tecken (skakar lika) jämförs antalet utmaningspoäng, och den som har flest vinner. Om det fortfarande är lika förlorar båda. Det finns förmågor, fördelar, och nackdelar som ger avdrag och bonusar till utmaningspoängen. Den som förlorar tappar ett utmaningspoäng ur sin pott. Men om förloraren har en färdighet inom det område som utmaningen gäller kan den spendera ett färdighetspoäng för att få ett omskak. Då spelas sten-sax-påse på nytt. Alla utmaningspoäng och färdighetspoäng återfås efter att karaktären har vilat en dag. Det finns också möjlighet att lägga sig vid en utmaning och acceptera att den andra vinner. Den som lägger sig tappar inte något utmaningspoäng.

En fördel med skak är att det inte kräver någon rekvisita som t.ex. tärningar. Nackdelen med skak är att det introducerar ett offgame-moment som många tycker bryter immersionen (vampyrer har sällan någon anledning att stå och spela sten-sax-påse med varandra). Även om ett skak kanske tar mindre tid än en muntlig förhandling så tar det längre tid ju fler omskak som läggs till. Sten-sax-påse är heller inte ett helt slumpmässigt spel, utan går att bli skickligare på med träning.

Bakgrunder (Backgrounds), blodsband (Blood bond), vinculum, blod, hälsa och skada (Health levels) fungerar i stort sett som i bordsrollspelet. Viljepoäng (Willpower) kan användas en gång per lajv för att förnya alla utmaningspoäng i en viss kategori, eller för att få ett omskak vid en social eller mental utmaning. Bakgrunden generation har regelmekanik beskriven från trettonde till tredje generationen. Noll poäng spenderade på bakgrunden generation gör att karaktären blir generation tretton. Det nämns ingenting om att gamla vampyrer skulle få fler egenskaper eller discipliner vid karaktärsstart.

Ett statussystem finns där de som spelar makthavare kan ge ut olika positiva och negativa omdömen (Status traits) till karaktärer som gör extra bra eller dåliga saker. Exempel på omdömen är erkänd, rättvis, och pålitlig. Det går också att få omdömen automatiskt genom att lyckas eller misslyckas med viktiga saker. Omdömena ger olika kvalitativa regelmekaniska fördelar och nackdelar.

Moralitetssystemet består av moralvägarna (Paths of Enlightement), deras syndskala (Hierarchy of Sins), och karaktärens dygder (Virtues). Varje moralväg har fem synder i sin syndskala istället för bordsrollspelets tio. Vampyrens moralnivå avgör vilka synder som den kan begå utan att riskera att erodera i moralitet, men till skillnad från bordsrollspelet är dess startvärde inte beroende av dygdernas värden. Mod (Courage) har tagits bort som dygd.

I MET-systemet så antas att tiden mellan lajven kommer att användas av spelarna för att påverka spelvärlden utanför lajvlokalen. Det görs genom mellanlajvshandlingar (downtime actions). Mellanlajvshandlingar är en av de saker som sätter störst press på spelledare, därför spelare nästan alltid vill göra fler mellanlajvshandlingar och i större detalj än vad spelledaren har tid att hantera. Alla spelare får tre mellanlajvshandlingar som de kan använda för att försöka åstadkomma saker mellan lajven. Vissa färdigheter och bakgrunder ger ytterligare mellanlajvshandlingar inom ett smalt användningsområde.

Slutligen behöver offgame-reglerna vapenfritt spelande (No weapons) och kontaktfritt spelande (No touch) nämnas. Skarpa vapen är i stort sett aldrig tillåtna på vampyrlajv, men vapenfritt spelande innebär att vapenreplikor (boffervapen) inte heller är tillåtna. Istället ges personen ett papperskort som kan visas upp, med t.ex. ordet pistol skrivet på. Kontaktfritt spelande innebär att alla interaktioner och konflikter mellan karaktärer gestaltas utan beröring. Få svenska vampyrlajv har använt sig av regeln om kontaktfritt spelande då den setts som ett uttryck för amerikansk moralpanik. Däremot har metatekniker för säkerställande av samtycke till beröring sett ökad användning.


För nästa del av bloggserien om vampyrlajv, se Vampyrlajvsregler del III – Arvet från svenska vampyrlajvssamarbeten.

2 reaktioner till “Vampyrlajvregler del II – Så mycket MET”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s