Incitament och lajvdramaturgi, del 3: Incitamentnät

av Eirik Fatland

Översättning och bearbetning: Theo Axner

 

Läs tidigare delar i artikeln här:


Som framgår av exemplen i förra avsnittet används incitament sällan ensamma. De behöver ofta andra incitament för att få mening, och ett incitament kan utlösa ett annat.  En grupp incitament som hänger ihop med varandra kan man visualisera som ett nät och jag kallar det fortsättningsvis för just ett “incitamentnät”.

Om alla incitament på lajvet hänger ihop har lajvet ett enda incitamentnät. Men det är vanligare att ett lajv har flera nät som sitter ihop inbördes men inte med varandra; t ex ett nät av inbördes frågor för varje grupp, ett “övergripande nät” som involverar alla grupperingar, mindre nät mellan rollfigurer i olika grupper, etc. Ju större och mer allomfattande ett nät blir, desto svårare blir det att förutsäga, och enorma sammankopplade nät är ökänt svåra att hantera – två goda skäl till att arrangörer ofta föredrar att dela in ett lajv i mindre, fristående nät. Å andra sidan kan separata nät som utvecklas oberoende av varandra skapa attraktorer som krockar med varandra och med lajvets övergripande dramaturgi. Om ett övergripande nät etablerar en krigssituation under lajvet kanske de mindre näten som handlar om gruff mellan familjemedlemmar tappar mycket av sin betydelse.
Fortsätt läsa Incitament och lajvdramaturgi, del 3: Incitamentnät

Annons

Incitament och lajvdramaturgi, del 2 av 3: Olika typer av incitament

av Eirik Fatland

Översättning och bearbetning: Theo Axner

 

Läs del 1 i artikeln här:

Incitament och lajvdramaturgi, del 1 av 3: Lajvdramaturgi


Nu till det saftiga.

Ett incitament är alltså en metod, vilken som helst, som lajvarrangören använder innan lajvet har börjat för att uppmuntra till att vissa händelser ska inträffa under lajvet. Incitament kan vara av många skilda slag. Till exempel:

  • Att skriva två grupper av rollfigurer som är i krig med varandra är ett incitament (konflikt) som uppmuntrar till strider mellan dem under lajvet.
  • Att skriva en tidtabell över dagliga sysslor är ett incitament (schemaläggning) som uppmuntrar till att dessa sysslor utförs och att det sker i en särskild takt.
  • Att gömma de fem delarna av den Enda Ringen som behövs för att rädda världen på olika platser är ett incitament (pussel) som uppmuntrar till en komplicerad skattjakt under hot om förintelse (konflikt).
  • Att beordra en rollfigur att bli kär i den första som kallar honom “lille man” är ett annat incitament (öde) som inleder en berättelse som rollfiguren inte har någon kontroll över.

Fortsätt läsa Incitament och lajvdramaturgi, del 2 av 3: Olika typer av incitament

Incitament och lajvdramaturgi, del 1 av 3: Lajvdramaturgi

av Eirik Fatland

Översättning och bearbetning: Theo Axner

 

Översättarens förord

Den här artikeln, i original Incentives as tools of larp dramaturgy, publicerades ursprungligen i Knutpunkt-boken Dissecting larp 2005.  Själv upptäckte jag den först häromåret, men då den är bland det bästa jag läst om lajvdramaturgi beslöt jag att göra en svensk översättning; jag tyckte och tycker att den förtjänar att bli läst av en bredare svensk lajvpublik.

Vad är då lajvdramaturgi? Det är helt enkelt hantverket att designa ditt lajv, exempelvis med roller och spelupplägg, så att det som lajvarna upplever motsvarar ungefär det du ville att de skulle uppleva.

Fortsätt läsa Incitament och lajvdramaturgi, del 1 av 3: Lajvdramaturgi