Workshop för ritualimproviserande

Elli Garperian och Susanne Vejdemo har skrivit ihop en workshopen för att lära en grupp av lajvare att snabbt kunna improvisera fram coola ritualer tillsammans. (Det här är alltså fejkritualer för teaterverksamhet, och inget annat.)

Workshoppen tar ca 20-30 minuter.

Steg 1: Förklara alla ritualers gemensamma uppbyggnad (anatomi)

Steg 2: Presentera verktyg för att skapa en cool magisk känsla

Steg 3: Prova på en ritual

Steg 4: Lite mer teori – ritualledare och deltagare

Steg 5: Prova på en ritual igen

Steg 6: Lite mer teori – efter ritualen

Steg 7: (Om mer tid finns) Mer övningar i smågrupper

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Fortsätt läsa Workshop för ritualimproviserande

Annons

Workshop: relationsworkshop innan lajvet.

 

Av Robert Östberg, arrangör för lajvkampanjen Barbaricum.

barbaricum

Workshops var användbara inför vårt lajv Barbaricum för att spåna fram roller och relationer.

En väldigt enkel övning som vi använt är garnnystanet:

 • Deltagarna står i en ring.
 • Den som startar håller i ett garnnystan som hen slänger till en annan i ringen samtidigt som hen spånar fram ett påstående eller en relation, t.ex. ”jag förolämpade dig på senaste tinget”.
 • Den som fick nystanet ger då ett svar på relationen, t.ex. ”jag har aldrig förlåtit dig för det.”
 • Sen kastar hen vidare nystanet till en ny person och skapar en ny relationstråd till denne.
 • Så går det runt tills alla håller i minst två relationstrådar till andra i cirkeln.
 • Sen bryter man cirkeln och de olika relationsparen kan gå ihop och fortsätta utveckla sin relationstråd.


Denna metod passar väldigt bra i Barbaricum, där både politik och samhälle till stor del handlar om individernas personliga relationer med varandra.

Eftersamtal i grupp

Det här är instruktion på hur man kan genomföra eftersamtal i grupp.

Tidsåtgång: Minst 30 minuter
Gruppstorlek: ca 5 personer

Grupperna
Gruppen delas upp informellt. En bra gruppstorlek är fem till sex personer, men större grupper en så tar mycket längre tid. Varje grupp tar ett instruktionspapper och utser en samtalsledare. Grupperna går i väg till olika ställen och sätter sig i en cirkel eller runt ett bord. Det helt normalt att både känna “Jag vill vara i samma grupp som prata med Valentin för vi haft intensivt spel” eller  “Jag vill helst inte vara i samma grupp som Valentin för vi haft intensivt spel och jag vill ha lite avstånd.”

Instruktioner
Läs först upp alla frågorna högt. Under eftersamtalet kommer alla få besvara första frågan, i tur och ordning. Därefter får alla svara på andra frågan osv.

Svaren på frågorna kan vara långa eller korta, båda är lika rätt. Men se till att alla får möjlighet till ungefär lika mycket taltid. Alla har ca 1-2 minuter. Det också helt okej att svara “pass”. Kom ihåg att dörren alltid är öppen.

Frågor
Samling: 30 sekunder tystnad och uppläsning av frågorna (ca 2 minuter).

 • Berätta om något som väckte starka känslor eller var coolt under lajvet (ca 10 minuter).
 • Berätta om något som kände svårt, utmanade eller jobbigt för dig under lajvet (ca 10 minuter).
 • Berätta om något som kändes bra under lajvet eller du är nöjd med (ca 10 minuter).

Tyst självreflektion

Sitt kvar i gruppen, läs upp följande och gör sedan som instruktionen säger:
Känn efter vad du känner och hur du mår just nu. Fundera tyst om det finns något du behöver efter lajvet, till exempel vila, mat, en kram, vätska, godis, prata med någon eller en tyst promenad (ca 2 minuter).


elindalstal_avlinnwikman
Elin Dalstål under ett Eftersamtal. Fotograf Linn Wikman.

Författare: Elin Dalstål. Elin skriver mycket på Gaming As Women. Hon är en aktiv lajarrangör som också arrangerar lajvkonventet FjällCon.
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-DelaLika 4.0 Internationell Licens.

Upplägg för eftersamtal

Hur lägger man då in eftersamtal i lajvets planering? Det här är ett möjligt format för eftersamtal som tar ca 90-120 minuter.

 • En kort introduktion
  Deltagarna samlar sig, antingen alla deltagare eller om lajvet är riktigt stort uppdelat i flera stora grupper. En person (den som är huvudansvarig för eftersamtalsaktiviteten) går igenom vad man ska göra och riktlinjerna för eftersamtalen.
 • Gruppsamtal med en ledare per grupp
  Minst 30 minuter. Den stora gruppen delar upp sig i mindre grupper. Ca 5 personer per grupp. Se även Instruktioner för eftersamtal i grupp.
 • Positiv-feedback-runda
  Minst 30 minuter. Man fortsätter i samma grupper. Positiv feedback-runda är ett sätt att ge varandra positiv feedback på spel. Se även Positiv feedback!.
 • Gemensam samling.
  Minst 30 minuter. Ofta är det bra att återsamlas i större grupp igen. Den gemensamma samlingen kan fylla lite olika funktioner på olika lajv. Kanske arrangörerna vill berätta om något. Kanske går den ut på deltagarna sätter sig i en cirkel och går laget runt för att alla kort ska får chansen att berätta något om sin upplevelse. Kanske gör man något för att gemensamt eller rituellt avsluta lajvet. En avslutande samling av något slag är ofta bra, men gör det som känns rätt för ditt lajv.
 • Avslutning.
  Den som hållit i eftersamtalet avrundar genom att tacka alla deltagare.

Formen ovan är ett sätt att hålla i eftersamtal, men alla lajv är olika. Upplägget för samtalen ska alltid anpassas så det passar lajvets format och innehåll. Tunga och intensiva lajv kan behöva mer tid för samtal, men även korta och lättsamma lajv kan tjäna på att man sätter sig ner och pratar en stund.
Kampanjlajv är annorlunda från one-shot lajv och kan kräva fokus både på det som hände men också på framtida spel och vilken riktning man vill sträva mot. Anpassa eftersamtalen efter lajvet.


elindalstal_avlinnwikman
Elin Dalstål under ett Eftersamtal. Fotograf Linn Wikman.

Författare: Elin Dalstål. Elin skriver mycket på Gaming As Women. Hon är en aktiv lajarrangör som också arrangerar lajvkonventet FjällCon.
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-DelaLika 4.0 Internationell Licens.