Vad säger lagen?

https://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:Sveriges_Lag_2013.jpg#/media/File:Sveriges_Lag_2013.jpg

Vad säger lagen om…