Möten och diskussioner på lajv: en guide för arrangörer

Inledning

Vem ska bli ny ledare? Vilket är det mindre av två onda ting? Hurdana blir fredsvillkoren? På många lajv står möten och diskussioner i centrum, och de flesta lajvare har erfarenheter av långtråkiga möten – men också av inspirerande, intensiva diskussioner. Den här artikeln diskuterar hur lajvarrangörer kan minimera riskerna för det förra och maximera potentialen för det senare.

Den här texten innehåller en hel rad konkreta förslag på hur lajvdiskussioner och -möten kan organiseras för att bli så roliga och spelbara som möjligt. Vi har valt att skriva i termer av regler och begränsningar, men i själva verket är det förstås snarare fråga om riktlinjer och det finns alltid undantag. Varje ”regel” är därför snarast en poäng vi uppmanar våra medarrangörer att tänka på, och sedan använda eller förkasta efter vad som passar lajvet i fråga.

Det som gör ett möte i verkligheten bra är inte samma saker som gör ett lajvmöte bra. I ett bra verkligt möte tas all bra input upp och gruppen når bästa möjliga beslut. Det har inte mycket att göra med vad man vill uppnå med ett bra lajvmöte – där är man snarare ute efter att ge deltagarna en häftig upplevelse, känslomässiga omvälvningar och intensiva interaktioner med andra spelare.

Generellt är det vår erfarenhet att deltagarna alltid kommer att tillföra komplexitet till diskussionerna, så man behöver sällan som arrangör fokusera på att krångla till saker. Som arrangörer är det vårt jobb att bestämma begränsningarna. I det följande har vi organiserat dessa begränsningar i flera avsnitt.

 • Dagordningen handlar om hur en bra dagordning för ett lajvmöte läggs upp.
 • Inlajvresurser behandlar frågor om maktbalans inlajv.
 • Rollerna handlar om hur arrangörerna kan använda sig av rollfigurerna och deras motivationer för att styra mötet.
 • Mötesformat fokuserar på mötets regler – vem får tala och hur, var och när?
 • Rummet handlar om hur det fysiska rummet för mötet kan organiseras bäst för bra lajvdiskussioner.
 • Artikeln rundar av med några korta slutanteckningar.

Alla lajv som refereras till i exemplet är svenska.

lajvmote
Lajvmöte. Cordovsk strategiplanering när den är som bäst!

Fortsätt läsa Möten och diskussioner på lajv: en guide för arrangörer

Positiva feedback-rundor

lajvlabbet-bild-2
Promotionsbild från LajvLabbet. Fotograf Emmelie Nordström.

Positiva feedback-rundor är en övning som man kan göra efter lajv, antingen på arrangörens initiativ eller på deltagarnas initiativ. Övningen ger alla som vill delta ett tillfälle att både få och ge positiv feedback kring spelet. Positiva feedback-rundan erbjuder en möjlighet för deltagaren att växa som lajvare och att skapa en schysst spelkultur som stöttade och kommunikativ. De funkar också som ett redskap för att lära sig få och ge feedback. I det här inlägget kommer jag beskriva hur positiva feedback-rundor går till och jag kommer också besvara ett par vanliga frågor kring övningen. Man kan använda positiva feedback-rundor efter lajv, blackbox-scenarion, bordsrollspel och massa andra tillfällen.

Fortsätt läsa Positiva feedback-rundor

Workshop: relationsworkshop innan lajvet.

 

Av Robert Östberg, arrangör för lajvkampanjen Barbaricum.

barbaricum

Workshops var användbara inför vårt lajv Barbaricum för att spåna fram roller och relationer.

En väldigt enkel övning som vi använt är garnnystanet:

 • Deltagarna står i en ring.
 • Den som startar håller i ett garnnystan som hen slänger till en annan i ringen samtidigt som hen spånar fram ett påstående eller en relation, t.ex. ”jag förolämpade dig på senaste tinget”.
 • Den som fick nystanet ger då ett svar på relationen, t.ex. ”jag har aldrig förlåtit dig för det.”
 • Sen kastar hen vidare nystanet till en ny person och skapar en ny relationstråd till denne.
 • Så går det runt tills alla håller i minst två relationstrådar till andra i cirkeln.
 • Sen bryter man cirkeln och de olika relationsparen kan gå ihop och fortsätta utveckla sin relationstråd.


Denna metod passar väldigt bra i Barbaricum, där både politik och samhälle till stor del handlar om individernas personliga relationer med varandra.

Positiv feedback!

Det här är en kort sammanfattande version av en längre artikel om positiv feedbackrundor. Den längre versionen kommer upp på Arrtankar inom kort.

Tidsåtgång: Minst 30 minuter
Gruppstorlek: ca 5 personer (samma grupp som under gruppsamtalen)

Mer om övningen: http://www.gamingaswomen.com/posts/2015/02/positive-feedback-round/

Instruktioner för positiv-feedback-rundor

Positiva feedback-rundor är alltid en frivillig övning. Fråga alltid vilka som vill vara med och respektera de som tackar nej. Under den positiva feedbacken sitter en person tyst, och alla andra delar med sig av minnen eller saker de tyckte den personen gjort bra under lajvet. Håll den positiva feedbacken så konkret som möjligt. Prata om saker som görs, inte om egenskaper någon har. Hitta saker spelaren gjorde;  handlingar, scener, saker de sa, kroppsspråk, hur snyggt rollen var kostymerad med mera. Att säga ”Du har bra inlevelse” är intetsägande. Du säger så mycket mer om du är konkret och säger ”När du slängde dig ut från toan och skrek trodde jag att du var sårad på riktigt”. Koppla allt till handlingar. Var konkret.

Under den positiva feedbacken håller vi inte strikt på talordningen. De som pratar behöver inte göra det i tur och ordning utan delar med sig av bra saker utefter dom kommer på saker att säga. Någon kanske nämner något de tyckte är bra, som någon annan också vill berömma, en tredje hakar på med en helt annan sak de vill berömma, osv. Ibland kan man hamna i samma grupp som någon man inte hunnit spela med, kommer man inte på något är det helt okej vara tyst eller säga något litet.

Däremot måste den som ges positive feedback sitta tyst.

När man känner att man är klart med den första personen går man vidare till nästa. Se till att alla hinner få lika mycket positiv feedback.


elindalstal_avlinnwikman
Elin Dalstål under ett Eftersamtal. Fotograf Linn Wikman.

Författare: Elin Dalstål. Elin skriver mycket på Gaming As Women. Hon är en aktiv lajarrangör som också arrangerar lajvkonventet FjällCon.
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-DelaLika 4.0 Internationell Licens.

Eftersamtal i grupp

Det här är instruktion på hur man kan genomföra eftersamtal i grupp.

Tidsåtgång: Minst 30 minuter
Gruppstorlek: ca 5 personer

Grupperna
Gruppen delas upp informellt. En bra gruppstorlek är fem till sex personer, men större grupper en så tar mycket längre tid. Varje grupp tar ett instruktionspapper och utser en samtalsledare. Grupperna går i väg till olika ställen och sätter sig i en cirkel eller runt ett bord. Det helt normalt att både känna “Jag vill vara i samma grupp som prata med Valentin för vi haft intensivt spel” eller  “Jag vill helst inte vara i samma grupp som Valentin för vi haft intensivt spel och jag vill ha lite avstånd.”

Instruktioner
Läs först upp alla frågorna högt. Under eftersamtalet kommer alla få besvara första frågan, i tur och ordning. Därefter får alla svara på andra frågan osv.

Svaren på frågorna kan vara långa eller korta, båda är lika rätt. Men se till att alla får möjlighet till ungefär lika mycket taltid. Alla har ca 1-2 minuter. Det också helt okej att svara “pass”. Kom ihåg att dörren alltid är öppen.

Frågor
Samling: 30 sekunder tystnad och uppläsning av frågorna (ca 2 minuter).

 • Berätta om något som väckte starka känslor eller var coolt under lajvet (ca 10 minuter).
 • Berätta om något som kände svårt, utmanade eller jobbigt för dig under lajvet (ca 10 minuter).
 • Berätta om något som kändes bra under lajvet eller du är nöjd med (ca 10 minuter).

Tyst självreflektion

Sitt kvar i gruppen, läs upp följande och gör sedan som instruktionen säger:
Känn efter vad du känner och hur du mår just nu. Fundera tyst om det finns något du behöver efter lajvet, till exempel vila, mat, en kram, vätska, godis, prata med någon eller en tyst promenad (ca 2 minuter).


elindalstal_avlinnwikman
Elin Dalstål under ett Eftersamtal. Fotograf Linn Wikman.

Författare: Elin Dalstål. Elin skriver mycket på Gaming As Women. Hon är en aktiv lajarrangör som också arrangerar lajvkonventet FjällCon.
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-DelaLika 4.0 Internationell Licens.

Riktlinjer för eftersamtal

Det här är ett par riktlinjer som är bra att ha när man håller i eftersamtal. Riktlinjerna är till för alla som deltar i samtalet och är till för att hjälpa gruppen fördela ordet, hålla fokus och få deltagarna att kännas sig trygga och respekterade.

Jag brukar skriva ut riktlinjerna och se till att alla grupper har åtminstone ett exemplar. Presentera riktlinjerna innan eftersamtalen börjar. De går också att skriva vilket upplägg eftersamtalet kommer ha på lajvets hemsida och lägga upp riktlinjerna där.

  • Alla får tala till punkt.
   Man besvarar frågorna i tur och ordning. Alla får tala utan att bli avbrutna. Vill den som har ordet ställa en fråga så gör dom det, och då är det okej att svara. Annars är är man tyst och lyssnar när andra talar.
  • Alla erfarenheter är likvärdiga.
   Olika deltagare kan ha upplevt lajvet väldigt olika. Acceptera det, och bekräfta andras upplevelser även om de skiljer sig från dina.
  • Prata om rollerna och rollernas känslor i tredje person. Undvik förstaperson.
   Undvik att säga “När du skällde ut mig” utan säg hellre “När Ali skällde ut Berit”. Försök att inte säga “Jag föraktar dig” utan säg hellre “Cecilia känner ett förakt mot Dagny.”

 

 • Prata om lajvet
  Eftersamtalet ska handlar om lajvet. Det riktiga livet påverkar lajvet, men debriefing ska handla om den gemensamma lajvupplevelsen inte någon enskild deltagares privatliv.
 • Respektera andras integritet efter samtalet
  Det sägs på eftersamtalet sägs ofta i förtroende, och det viktigt att man respektera andras integritet efteråt. Roliga lajvminnen man diskuterar under samtalet får man självklart prata om, men pratar man om något lite känsligt eller jobbigt så är det bättre om det som sägs under eftersamtalet stannar där.

 

 • Eftersamtal är frivilligt aktivitet.
  Vill någon avstå behöver de självklart inte vara med. Om man väljer att avstå, undvik då att störa eftersamtalen. Låt dom som samtalar sitta ifred och dämpa ljudnivån kring dem.
 • Dörren är alltid öppen.
  Det är helt okej att när som helst utan att förklara sig lämna eftersamtalet. Det okej om man vill komma tillbaka efter en stund. Det är också helt okej att sitta kvar och svara “Pass” när det är ens tur. Ingen behöver prata om de inte vill.

 


elindalstal_avlinnwikman
Elin Dalstål under ett Eftersamtal. Fotograf Linn Wikman.

Författare: Elin Dalstål. Elin skriver mycket på Gaming As Women. Hon är en aktiv lajarrangör som också arrangerar lajvkonventet FjällCon.
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-DelaLika 4.0 Internationell Licens.

Upplägg för eftersamtal

Hur lägger man då in eftersamtal i lajvets planering? Det här är ett möjligt format för eftersamtal som tar ca 90-120 minuter.

 • En kort introduktion
  Deltagarna samlar sig, antingen alla deltagare eller om lajvet är riktigt stort uppdelat i flera stora grupper. En person (den som är huvudansvarig för eftersamtalsaktiviteten) går igenom vad man ska göra och riktlinjerna för eftersamtalen.
 • Gruppsamtal med en ledare per grupp
  Minst 30 minuter. Den stora gruppen delar upp sig i mindre grupper. Ca 5 personer per grupp. Se även Instruktioner för eftersamtal i grupp.
 • Positiv-feedback-runda
  Minst 30 minuter. Man fortsätter i samma grupper. Positiv feedback-runda är ett sätt att ge varandra positiv feedback på spel. Se även Positiv feedback!.
 • Gemensam samling.
  Minst 30 minuter. Ofta är det bra att återsamlas i större grupp igen. Den gemensamma samlingen kan fylla lite olika funktioner på olika lajv. Kanske arrangörerna vill berätta om något. Kanske går den ut på deltagarna sätter sig i en cirkel och går laget runt för att alla kort ska får chansen att berätta något om sin upplevelse. Kanske gör man något för att gemensamt eller rituellt avsluta lajvet. En avslutande samling av något slag är ofta bra, men gör det som känns rätt för ditt lajv.
 • Avslutning.
  Den som hållit i eftersamtalet avrundar genom att tacka alla deltagare.

Formen ovan är ett sätt att hålla i eftersamtal, men alla lajv är olika. Upplägget för samtalen ska alltid anpassas så det passar lajvets format och innehåll. Tunga och intensiva lajv kan behöva mer tid för samtal, men även korta och lättsamma lajv kan tjäna på att man sätter sig ner och pratar en stund.
Kampanjlajv är annorlunda från one-shot lajv och kan kräva fokus både på det som hände men också på framtida spel och vilken riktning man vill sträva mot. Anpassa eftersamtalen efter lajvet.


elindalstal_avlinnwikman
Elin Dalstål under ett Eftersamtal. Fotograf Linn Wikman.

Författare: Elin Dalstål. Elin skriver mycket på Gaming As Women. Hon är en aktiv lajarrangör som också arrangerar lajvkonventet FjällCon.
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-DelaLika 4.0 Internationell Licens.